Pozdravljeni na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

Izberete lahko drugo državo in si ogledate razpoložljive izdelke ali obiščete naše svetovno spletno mesto in si ogledate informacije o družbi.

Izberi drugo državo ali regijo

  • Default Alternative Text

   Pogoji uporabe

  Pogoji uporabe podjetja Schneider Electric

  Ko se povežete ali dostopate do te spletne strani, se strinjate, da za vas veljajo splošni pogoji uporabe, ki so navedeni spodaj, in posebni pogoji, omenjeni na določenih straneh te spletne strani, ki jih občasno posodabljamo. Če se ne strinjate s temi pogoji, nemudoma zapustite to spletno stran.

  Če ni drugače navedeno, so ta spletna stran, njena vsebina, ime njene domene in naslovi url: http://www.schneider-electric.com, http://www.schneiderelectric.com izključna last podjetja:

  Schneider Electric SE

  Glavni sedež: 
  35, rue Joseph Monier 
  92500 Rueil Malmaison – Francija 
  Pravna oblika: evropsko podjetje (delniška družba) z upravnim odborom 

  Glavni urednik

  Chris Leong
  Glavni vodja trženja
  Schneider Electric Industries SAS
  35, rue Joseph Monier
  92500 Rueil Malmaison – Francija

  Gostitelj

  Schneider Electric SE
  35 rue Joseph Monier
  92500 Rueil Malmaison – Francija
  Tel. št.: +33 (0) 1 41 29 70 00
  Faks: +33 (0) 1 41 29 71 00

  1. Namen te spletne strani:

  Ta spletna stran in vsebina, vključno z vsemi podatki, besedilom, grafiko, slikami, hiperpovezavami in drugim materialom, sta namenjeni splošnim informacijam o podjetju Schneider Electric.

  2. Blagovna znamka in informacije o avtorskih pravicah

  Znamka Schneider Electric in katere koli registrirane blagovne znamke podjetja Schneider Electric Industries SAS, omenjene na tej spletni strani, so izključna last podjetja Schneider Electric SE in njegovih hčerinskih družb. Ne sme se jih uporabljati za kakršen koli namen brez pisnega dovoljenja lastnika. Ta spletna stran in njena vsebina sta zaščiteni v smislu francoskega zakonika o intelektualni lastnini (Code de la propriété intellectuelle français, v nadaljevanju »Zakonik«), z zakoni o avtorskih pravicah, ki veljajo za besedila, risbe in modele, in z zakonom o blagovnih znamkah. Strinjate se, da celotne ali dela te spletne strani ali njene vsebine ne boste kopirali na kateri koli medij brez pisnega dovoljenja podjetja Schneider Electric, razen za svojo osebno nekomercialno rabo, kot je definirana v Zakoniku. Strinjate se tudi, da ne boste ustvarjali nobenih hiperpovezav na to spletno stran ali njeno vsebino. Schneider Electric ne podeljuje nobene pravice ali licence za osebno in nekomercialno uporabo spletne strani ali njene vsebine, z izjemo neekskluzivne licence za posvetovanje na dejanski osnovi na lastno tveganje. Vse druge pravice so pridržane.

  Schneider Electric ne daje zagotovil ali jamstev, povezanih z blagovnimi znamkami tretjih oseb, ki so last njihovih vsakokratnih lastnikov.

  Za več informacij stopite v stik s spletnim skrbnikom na naslovu:
  FR-webmaster-info@fr.schneider-electric.com

  3. Povezave do drugih spletnih strani

  Ta spletna stran lahko vsebuje povezave do drugih spletnih strani, ki so dodane izključno zaradi priročnosti in ne kot podpora podjetja Schneider Electric vsebinam takih drugih spletnih strani. Podjetje Schneider Electric ni odgovorno za vsebino katerih koli drugih spletnih strani in ne daje jamstev ali garancij, povezanih s katerimi koli drugimi spletnimi stranmi ali vsebino oz. materialom takih spletnih strani.

  4. Posodabljanje informacij 

  Podjetje Schneider Electric si po najboljših močeh prizadeva zagotavljati, da je ta spletna stran vedno dostopna. Vendar se lahko zgodi, da ne morete dostopati do spletne strani ali da imate težave z dostopom zaradi tehničnih težav ali med vzdrževalnimi deli ali posodabljanjem. Poleg tega podjetje Schneider Electric ne daje jamstev ali garancij, bodisi izrecnih bodisi implicitnih, za točnost in popolnost informacij na tej spletni strani, kljub temu, da se po najboljših močeh trudi, da so informacije posodobljene.

  Vsebino te spletne strani in spletnih strani, dostopnih prek hiperpovezav na tej strani, se lahko kadar koli popravlja, spreminja ali posodablja brez obvestila.

  Podjetje Schneider Electric ne daje garancije ali jamstva, da sta ta spletna stran in dostop do nje varna oz. da ta spletna stran ne vsebuje virusov ali hroščev, ki bi lahko povzročili poškodbo ali izgubo podatkov. Za zaščito vaših podatkov pred virusi ste odgovorni sami.

  Podjetje Schneider Electric ne prevzema nobene odgovornosti za kakršno koli neposredno, posebno, posredno ali posledično škodo kakršne koli vrste, ki je povzročena na kakršen koli način, ki izhaja iz vaše uporabe spletne strani ali nezmožnosti dostopa do nje.

  5. Finančne informacije in informacije o ceni delnic

  Informacije, posredovane prek te spletne strani, niso namenjene in se jih ne sme šteti kot ponudbo, povabilo ali spodbudo za vlaganje v delnice ali drug način trgovanja z delnicami podjetja Schneider Electric SE ali katere koli druge finančne instrumente, ki jih izda podjetje Schneider Electric, in ne zagotavljajo ali predstavljajo nobenega nasveta ali predloga v povezavi s kakršno koli odločitvijo za vlaganje.

  Ceno delnic, ki je objavljena na finančni strani te spletne strani, dostavlja zunanje podjetje; Schneider Electric ne prevzema nobene odgovornosti, povezane s kakršno koli zamudo ali netočnostjo informacij, ki so na voljo prek te povezave, nad katero nima nadzora. Ta spletna stran lahko vsebuje tudi povezave do drugih zunanjih spletnih strani, ki jih ne nadzoruje podjetje Schneider Electric. Podjetje Schneider Electric ni odgovorno za vsebino katere koli take spletne strani.

  6. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

  PODJETJE SCHNEIDER ELECTRIC V NOBENEM PRIMERU NIMA ODGOVORNOSTI DO KATERE KOLI OSEBE GLEDE KAKRŠNE KOLI NEPOSREDNE, POSREDNE, NEZGODNE, POSEBNE, VZORČNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE KAKRŠNE KOLI VRSTE, POVEZANE S TO SPLETNO STRANJO ALI KI IZHAJA IZ NJE ALI KATERE KOLI UPORABE TE SPLETNE STRANI ALI KATERE KOLI STRANI ALI VIRA, DO KATEREGA JE NA TEJ SPLETNI STRANI USTVARJENA POVEZAVA ALI REFERENCA OZ. JE OMOGOČEN DOSTOP DO NJE PREK TE SPLETNE STRANI, ALI ZA UPORABO ALI PRENOS OZ. DOSTOP DO KATERIH KOLI MATERIALOV, INFORMACIJ, IZDELKOV ALI STORITEV, VKLJUČNO Z IN NE OMEJENO NA KAKRŠNO KOLI IZGUBO DOBIČKA, PREKINITEV POSLOVANJA, IZGUBO PRIHRANKOV, PROGRAMOV ALI DRUGIH PODATKOV, TUDI ČE JE PODJETJE SCHNEIDER ELECTRIC IZRECNO SEZNANJENO Z MOŽNOSTJO NASTANKA TAKE ŠKODE. IZKLJUČITEV IN OPUSTITEV ODGOVORNOSTI SE NANAŠATA NA VSE VZROKE DEJANJ, NE GLEDE NA TO, ALI SO OSNOVANI NA POGODBI, GARANCIJI, ODŠKODNINSKEM ZAHTEVKU ALI KATERI KOLI DRUGI PRAVNI TEORIJI.

  7. Zaupne ali zaščitene informacije

  Podjetje Schneider Electric ne želi prejemati zaupnih ali zaščitenih informacij od vas prek naše spletne strani. Upoštevajte, da informacije ali material, ki ga pošljete podjetju Schneider Electric, NE veljajo za zaupne. Če podjetju Schneider Electric pošljete kakršno koli informacijo ali material, mu dajete neomejeno in nepreklicno dovoljenje za uporabo, kopiranje, prikazovanje, izvajanje, spreminjanje, prenašanje in distribucijo teh materialov ali informacij in se strinjate, da lahko podjetje Schneider Electric prosto uporablja katere koli zamisli, koncepte, strokovno znanje ali tehnike, ki mu jih pošljete, v kakršen koli namen.

  8. Vprašanja glede pristojnosti

  Če ni drugače navedeno, so materiali na tej spletni strani predstavljeni zgolj za namen promocije produktov podjetja Schneider Electric. Podjetje Schneider Electric ne zagotavlja, da so materiali ali produkti, prikazani na spletni strani, primerni ali na voljo na vseh lokacijah.
  Ti Pogoji so urejeni in se jih razlaga v skladu z zakoni Francije, ne da bi to vplivalo na kakršna koli načela o koliziji zakonov. Če je katero koli določilo te pogodbe nezakonito, nično ali ga ni mogoče izvršiti iz kakršnega koli razloga, se to določilo izloči iz teh Pogojev in ne vpliva na veljavnost in izvršljivost katerega koli drugega določila. To je celoten dogovor med strankama glede predmeta te pogodbe in se ga ne sme spreminjati drugače kot v pisni obliki s podpisom obeh strank.


  Zadnja posodobitev: 29. september 2014
  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.