Pozdravljeni na spletnem mestu družbe Schneider Electric

Pozdravljeni na našem spletnem mestu.

Izberete lahko drugo državo in si ogledate razpoložljive izdelke ali obiščete naše svetovno spletno mesto in si ogledate informacije o družbi.

Izberi drugo državo ali regijo

  • Default Alternative Text

   Varstvo podatkov

  Izjava o varstvu podatkov Schneider Electric

  1. Podjetje Schneider Electric se zavezuje k varovanju vaših osebnih podatkov

  Podjetje Schneider Electric je zavezano k varovanju vaše zasebnosti in vaših osebnih podatkov. Priporočamo vam, da preberete to izjavo o varstvu podatkov.

  Ta izjava o varstvu podatkov vsebuje informacije o naših praksah varstva zasebnosti in načinu zbiranja vaših osebnih podatkov prek spleta ter njihove uporabe. Ta izjava bo takoj na voljo na naši domači strani na dnu vsake spletne strani Schneider Electric.

  Podjetje Schneider Electric močno podpira osnovne pravice do zasebnosti in varstva podatkov ter skladnost z nacionalnimi in mednarodnimi zakoni o zasebnosti.
   
  V pravnih in etičnih načelih z naslovom »Naša načela odgovornosti« se podjetje Schneider Electric zavezuje k ohranjanju zaupnosti kakršnih koli osebnih podatkov in strogemu omejevanju kakršnega koli razkritja v skladu z lokalnimi zakoni.
   
  Podjetje Schneider Electric je oblikovalo to izjavo o varstvu podatkov kot zunanjo publikacijo naših obvezujočih podjetniških pravil glede varstva podatkov (BCR), sankcioniranih s strani organov za varstvo podatkov Evropske unije novembra 2012.

  V obvezujočih podjetniških pravilih glede varstva podatkov podjetja Schneider Electric spoštujemo in upoštevamo glavna načela Direktive EU 95/46/ES, ker je naš glavni sedež znotraj Evropske unije.

  Naša pravila o varstvu podatkov veljajo v vseh naših podružnicah za zbiranje, obdelavo, uporabo, širjenje, prenos in shranjevanje osebnih podatkov. Predpisujejo skupna pravila za vse naše subjekte v vseh državah in stremijo k zagotavljanju visoke stopnje zaščite osebnih podatkov znotraj podjetja Schneider Electric.

  2. Na koga se nanaša ta izjava o varstvu podatkov

  Schneider Electric je globalno podjetje s pravnimi subjekti, poslovnimi procesi, strukturami upravljanja in tehničnimi sistemi, ki presegajo meje. Ta izjava o varstvu podatkov se nanaša na vse spletne strani, domene, storitve, aplikacije in produkte v lasti podjetja Schneider Electric ter njegovih hčerinskih družb v 100-odstotni lasti podjetja Schneider Electric (»lokacije in storitve podjetja Schneider Electric«), z izjemo, da politika zasebnosti ali izjava o varstvu podatkov, ki se nanaša neposredno na določen program, produkt ali storitev podjetja Schneider Electric, lahko nadomesti ali dopolni to politiko zasebnosti. Ta politika zasebnosti zavezuje vse hčerinske družbe in uslužbence podjetja Schneider Electric.

  3. Kako obdelujemo vaše osebne podatke?

  Podjetje Schneider Electric spoštuje zasebne pravice in interese vsakega posameznika, zaposlenega, kandidata ali stranke. Hčerinske družbe podjetja Schneider Electric pri obdelavi vaših osebnih podatkov upoštevajo naslednja načela:

  1. Pravična in zakonita obdelava vaših osebnih podatkov.

  2. Zbiranje vaših osebnih podatkov za določene in legitimne namene, brez nadaljnje obdelave na načine, ki niso združljivi s temi nameni.

  3. Zbiranje vaših osebnih podatkov, ki so relevantni za namene, za katere se jih zbira in uporablja, in teh namenov ne presegajo.  Podatke lahko spremenimo v anonimne, če je to izvedljivo in primerno glede na naravo podatkov in tveganja, povezana z nameravano uporabo.

  4. Ohranjanje točnosti vaših osebnih podatkov in njihova posodobitev, kjer je to potrebno. Izvajali bomo razumna dejanja za dopolnjevanje ali brisanje netočnih ali nepopolnih podatkov.

  5. Hranjenje vaših osebnih podatkov samo tako dolgo, kot je potrebno za namene, za katere so bili zbrani in obdelani.

  6. Obdelava vaših osebnih podatkov v skladu s pravnimi pravicami posameznika.

  7. Izvajanje ustreznih tehničnih, fizičnih in organizacijskih ukrepov za preprečevanje nepooblaščenega dostopa, nezakonite obdelave in nepooblaščene ali nenamerne izgube, uničenja ali poškodovanja osebnih podatkov.

  8. Obdelava vaših osebnih podatkov na podlagi naslednje pravne osnove:
  - nedvoumno ste podali soglasje; ali
  - obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka ste, ali za izvedbo dejanj na vašo zahtevo pred sklenitvijo pogodbe; ali
  - obdelava je potrebna za izpolnitev pravne obveznosti podjetja Schneider Electric; ali
  - obdelava je potrebna za zaščito pomembnih interesov posameznika, na katerega se podatki nanašajo; ali
  - obdelava je potrebna za izvajanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, ki je dodeljena nadzoru ali tretji osebi, ki so ji podatki razkriti; ali
  - obdelava je potrebna za namene legitimnih interesov podjetja Schneider Electric ali tretje osebe oz. oseb, ki so jim podatki razkriti, razen če nad takimi interesi prevladajo interesi osnovnih pravic in svoboščin posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

  Vsi subjekti podjetja Schneider Electric zagotavljajo upoštevanje teh načel.

  4. Zakaj zbiramo vaše osebne podatke?

  Naš osnovni cilj zbiranja podatkov je, da našim strankam in drugim uporabnikom nudimo najboljše storitve in nemoteno, učinkovito ter personalizirano izkušnjo uporabe spletnih strani. Na primer, če kupite produkte ali zahtevate informacije na spletnih straneh, uporabljamo vaše osebne podatke za izpolnjevanje naročil ali zagotavljanje zahtevanih informacij.

  Podjetje Schneider Electric lahko zbira vaše osebne podatke za izvajanje različnih transakcij, kot so:

  •  naročila produktov ali storitev, aktivacije in registracije;
  •  ustvarjanje profila;
  •  zahteve po informacijah;
  •  prijave na tržna sporočila in podporne storitve;
  •  prijave za tekmovanja ali sodelovanje pri anketah;
  •  prijave za službo.

  5. Katere podatke zbiramo?

  Podjetje Schneider Electric zbira in uporablja vaše osebne podatke, da vam lahko bolje služi in personalizira vašo izkušnjo in sodelovanje s Schneider Electric. Tako zbiranje poteka z ustreznim obvestilom in soglasjem in podajanjem zahtevanih prijav pri organih za varstvo podatkov, kjer je to ustrezno.

  Osebne informacije (ali osebni podatki) se nanašajo na katere koli informacije, povezane z identificirano fizično osebo ali osebo, ki jo je mogoče identificirati (posameznik, na katerega se podatki nanašajo); oseba, ki jo je mogoče identificirati, je oseba, ki se jo lahko identificira neposredno ali posredno, zlasti s sklicevanjem na identifikacijsko številko ali enega ali več dejavnikov, specifičnih za njegovo fizično, fiziološko, mentalno, gospodarsko, kulturno ali socialno identiteto.

  Ta izjava o varstvu podatkov se ne nanaša na osebne podatke, ki so spremenjeni v anonimne, ali za katere se uporablja psevdonime. Podatki so spremenjeni v anonimne, če individualnih oseb ni več mogoče identificirati ali jih je mogoče identificirati samo z nesorazmerno porabo časa, stroški ali delom. Uporaba psevdonimov vključuje zamenjavo imen ali drugih identifikatorjev z nadomestki, tako da je identifikacija individualnih oseb bodisi nemogoča bodisi vsaj bistveno bolj zahtevna. Če podatki, ki so spremenjeni v anonimne, niso več anonimni (t.j. individualne osebe je ponovno mogoče identificirati) ali če se uporablja psevdonime, ki omogočajo identifikacijo individualnih oseb, ta izjava o varstvu podatkov znova velja.

  Vedno se morate sami odločiti, ali nam boste razkrili osebne podatke, vendar si – če se odločite, da nam osebnih podatkov ne boste razkrili – pridržujemo pravico, da vas ne registriramo kot uporabnika oz. vam ne nudimo produktov ali storitev.

  Osebni podatki, ki jih zbiramo, lahko vključujejo:
  • vaše ime, podjetje, e-poštni naslov, telefonsko številko, naslov za račun in naslov za dostavo;
  • vrsto stranke, funkcijo, naziv delovnega mesta, nabavni organ, časovni okvir nabave in drugo;
  • preference glede produktov in storitev, preference glede stika, izobrazbo in zaposlitev ter podatke o delu, ki vas zanima;
  • vašo uporabniško ID pri Schneider Electric in geslo (kjer je to potrebno);
  • podatke o kreditni kartici (kjer je to potrebno);
  • IP-naslov (glejte poglavje o piškotkih).

  Kako uporabljamo vaše podatke

  Podatke zbiramo in uporabljamo na različne načine, vključno z naslednjim:

  Brskanje in iskanje: Določene osebne podatke zbiramo, ko prvič obiščete strani in kliknete na različne povezave do produktov in storitev. Te informacije zbiramo za izboljšanje vaših spletnih izkušenj pri naslednjih obiskih (npr. izbira države), učinkovitejše delovanje strani, zbiranje širših demografskih podatkov, nadzor stopnje dejavnosti na straneh in ocenjevanje učinkovitosti našega oglaševanja. (glejte 8. poglavje o piškotkih)

  Naročanje: Pri nakupu produktov in storitev zbiramo osebne podatke. Te podatke zbiramo, da dostavimo vaše naročilo, dobimo plačilo in vas obveščamo o statusu vašega naročila.

  Tehnična podpora: Določene informacije lahko zbiramo tudi, ko zaprosite za tehnično podporo za produkte Schneider Electric. Te informacije so potrebne za identificiranje naših sistemov, razumevanje konfiguracije produktov, diagnozo vaših vprašanj in zagotavljanje rešitev.

  Spletne ankete in raziskave: Zbiramo osebne podatke strank, ki se javijo za izpolnjevanje anket ali sodelovanje pri raziskavah. Te informacije uporabljamo za izboljšanje naših produktov in storitev.

  Promocijske dejavnosti: Zbiramo vaše osebne podatke, ko se vključite v promocijski program ali dejavnost. Te informacije uporabljamo za vodenje programa ali dejavnosti, za pošiljanje promocijskih e-sporočil, obveščanje zmagovalcev in dajemo seznam zmagovalcev na voljo javnosti v skladu z veljavnimi predpisi in zakoni.

  Bilteni in promocijska e-sporočila: Zbiramo osebne podatke, ko se prijavite za prejemanje biltenov, promocijskih e-sporočil in drugih informacij. Te informacije uporabljamo za zagotavljanje informacij, ki jih potrebujete.

  Kontaktne informacije: Če stopite v stik z nami, hranimo v vaši osebni mapi vašo korespondenco ali komentarje, vključno z osebnimi podatki. Te informacije nam pomagajo zagotavljati boljšo storitev, če ponovno stopite v stik z nami.

  Vaše podatke lahko hranimo razumno obdobje za zgoraj navedene namene.

  Kako uporabljamo vaše podatke za trženje?

  Mi (vključno z družbami naše skupine) in skrbno izbrane tretje osebe lahko uporabljamo vaše informacije, ki jih zbiramo, da vas v pismu, prek faksa, telefona, SMS-sporočila ali e-sporočila obvestimo o promocijah, novicah in novih izdelkih, za katere menimo, da vas morda zanimajo.  Ko nam zaupate vaše podatke, se strinjate, da z vami stopimo v stik na zgoraj omenjene načine in za te namene. Če od nas ne želite prejemati tržnih informacij, to označite na ustreznem mestu na prijavnici ali obrazcu.

  6. Kaj počnemo z vašimi osebnimi podatki

  Če nam zaupate osebne podatke, bodisi neposredno bodisi prek prodajnega posrednika ali drugega poslovnega partnerja:

  • jih ne bomo prodajali ali dajali v najem tretjim osebam brez vašega dovoljenja – čeprav lahko uporabljamo vaše kontaktne informacije za posredovanje informacij, za katere menimo, da jih potrebujete ali se vam bodo zdele uporabne, na primer novice o naših storitvah in produktih in spremembe Pogojev poslovanja, razen če ne privolite v sodelovanje;
  • bomo izvajali komercialno primerne previdnostne ukrepe za zaščito informacij pred izgubo, zlorabo ali nepooblaščenim dostopom, razkritjem, spremembo ali uničenjem;
  • jih ne bomo uporabljali ali razkrivali, razen:

  > v kolikor bo to potrebno za zagotavljanje storitev in produktov, ki ste jih naročili, kot na primer posredovanje informacij prevozniku za dostavo produktov, ki ste jih naročili;
  > na drug način, opisan v tej politiki zasebnosti ali s katerim ste se drugače strinjali;
  > skupaj z drugimi informacijami na način, ki onemogoča, da bi bila vaša identiteta razumno določena (na primer statistične zbirke);
  > kot zahteva zakonodaja, na primer, v odgovoru na poziv ali nalog za preiskavo;
  > zunanjim revizorjem, ki so se strinjali, da bodo z informacijami ravnali zaupno;
  > kot je potrebno za izvajanje Pogojev poslovanja;
  > kot je potrebno za zaščito pravic, varnosti ali lastnine podjetja Schneider Electric, njegovih uporabnikov in drugih; to lahko vključuje (na primer) izmenjavo informacij z drugimi organizacijami za zaščito pred goljufijo in/ali zmanjšanje tveganja.

  7. Vaše strinjanje

  S posredovanjem vaših osebnih podatkov in uporabo strani se strinjate, da obdelujemo vaše osebne podatke in občutljive osebne podatke za zgoraj navedene namene. Strinjate se tudi, da vaše podatke prenašamo v države ali sodne pristojnosti, ki ne zagotavljajo iste stopnje varstva podatkov kot EU, če je to potrebno za zgoraj navedene namene. Če bomo opravili tak prenos, bomo sestavili pogodbo za zagotavljanje varstva vaših podatkov, če bo to ustrezno. Če nam posredujete podatke drugih oseb, potrjujete, da so vas pooblastili za delovanje v njihovem imenu, so se strinjali z obdelavo njihovih osebnih podatkov, vključno z občutljivimi osebnimi podatki, in da ste jih obvestili o vaši identiteti in namenih (navedenih zgoraj), za katere bomo obdelovali njihove osebne podatke.

  8. Piškotki

  Piškotek je del informacije v obliki zelo majhne besedilne datoteke, ki se namesti na trdi disk uporabnika spleta. Ustvari jo strežnik spletne strani, ki je običajno računalnik, ki upravlja spletno stran. Informacije, ki jih vsebuje piškotek, določi strežnik, ta strežnik pa jih lahko uporablja vedno, ko uporabnik obišče stran. Piškotek si lahko predstavljate kot identifikacijsko kartico spletnega uporabnika, ki spletni strani pove, kdaj se uporabnik vrne nanjo.
  (Vir: www.AboutCookies.org)

  Uporaba piškotkov nam omogoča zagotavljanje določenih lastnosti in nam posreduje informacije o obisku spletne strani. Piškotke lahko uporabljamo tudi za to, da so strani bolj prijazne do uporabnikov. Večina brskalnikov samodejno sprejme piškotke, vendar vam jih ni treba sprejeti. Običajno lahko zamenjate brskalnik, da preprečite sprejem piškotkov, obenem pa še vedno lahko uporabljate večino lastnosti strani.

  Če želite izbrisati kateri koli piškotek, ki je že na vašem računalniku, ali ustaviti sprejemanje piškotkov v prihodnje, preberite navodila proizvajalca vašega brskalnika, tako da kliknete na »Pomoč« v meniju vašega brskalnika. Več informacij najdete na strani www.AboutCookies.org.

  Piškotki tretjih oseb za analitične namene

  Da bi našim obiskovalcem zagotovili boljše storitve, merimo število ogledov strani, število obiskov, različna dejanja, ki jih izvajajo obiskovalci naše strani, geolokacijo naših obiskovalcev in število ponovnih obiskov naše strani. Za ta namen uporabljamo dve orodji programske opreme za spletno analizo: Analyzer in Google Analytics ter Munchkin Cookie proizvajalca Marketo.

  Podatki o analitiku (AT Internet - http://www.atinternet.com)

  Analitik AT Internet uporablja piškotke za izvajanje ustreznih in podrobnih statističnih raziskav. Piškotek se uporablja poleg značke JavaScript in omogoča izboljšano analizo značk JavaScript, strankam analitika AT Internet pa prepoznavanje obiskovalcev, vsakokrat ko obiščejo njihovo stran. Ti piškotki hranijo informacije, povezane s samo eno ID uporabnika AT Internet, te informacije pa se nikoli ne uporabljajo za zbiranje osebnih podatkov obiskovalcev.

  Vsi zbrani rezultati so nato združeni in so popolnoma anonimni. Rezultati dajejo informacije o navigaciji in vedenju spletnih uporabnikov na spletnih straneh strank analitika AT Internet, ki vključujejo: število obiskovalcev, število obiskov, število ogledanih strani in druge informacije, potrebne za učinkovito merjenje zanimanja spletnih uporabnikov. S temi rezultati lahko izboljšamo ergonomijo in vsebino takih spletnih strani.

  Na strani http://www.atinternet.com/en/company/data-protection/ lahko preverite vaše pravice do dostopa, pravico do odgovarjanja in brisanja podatkov.

  Informacije Google Analytics

  Ta spletna stran uporablja tudi Google Analytics, spletno storitev za analizo, ki jo ponuja Google, Inc. (»Google«). Google Analytics uporablja piškotke, tj. besedilne datoteke, shranjene na vašem računalniku, da spletna stran lahko analizira, kako uporabniki uporabljajo stran. Informacije, ki jih piškotek ustvari o uporabi spletne strani, se prenesejo podjetju Google, ki jih hrani na strežnikih v Združenih državah Amerike.

  Če na tej spletni strani aktivirate anonimizacijo IP-naslova, bo vaš IP-naslov okrnjen na območju članic Evropske unije in drugih pogodbenic Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru. Samo v izjemnih primerih bo celoten IP-naslov najprej prenesen na strežnik podjetja Google v ZDA in tam okrnjen. IP-anonimizacija na tej strani je aktivna.

  Google bo uporabljal te informacije v imenu operaterja te spletne strani za namen vrednotenja vaše uporabe spletne strani, zbiranja poročil o aktivnosti spletne strani za operaterje spletne strani in zagotavljanje drugih storitev, povezanih z aktivnostjo spletne strani in rabo spleta.

  IP-naslov, ki ga vaš brskalnik posreduje v okviru storitve Google Analytics, ne bo povezan z nobenimi drugimi podatki, ki jih hrani Google. Uporabo piškotkov lahko zavrnete, tako da izberete ustrezne nastavitve v vašem brskalniku, vendar upoštevajte, da v tem primeru morda ne boste mogli uporabljati funkcionalnosti te spletne strani v celoti. Lahko se tudi odjavite iz sledenja Google Analytics, kar učinkuje za naprej, tako da prenesete in namestite dodatek za izključitev vašega trenutnega spletnega brskalnika iz sledenja Google Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

  Piškotek Marketo Munchkin

  Uporabljamo programsko opremo za trženje tretje osebe, in sicer podjetja Marketo, za pošiljanje naših e-sporočil. Piškotke uporabljamo kot del sledenja, da pridobivamo informacije o stopnji odpiranja e-sporočil in stopnji klikanja na e-sporočila. Sledimo tudi aktivnosti na spletni strani. Obiskovalci lahko, na primer, prenesejo prazne papirje za trženje s spletne strani, mi pa uporabljamo piškotke Marketo, da vidimo, kdo to počne in ali te osebe nato obiščejo druge dele naše spletne strani. Za več informacij o politiki podjetja Merketo o zasebnosti in piškotkih preberite politiko zasebnosti Marketo: http://www.marketo.com/trust/legal/privacy

  Kako deluje?

  Delček Munchkin Javascript vdelamo na naše strani. Ko obiskovalci obiščejo stran, prenesemo piškotek v spletni brskalnik obiskovalca (če še ne obstaja) in našim strežnikom pošiljamo sporočila o spletni aktivnosti tega obiskovalca.
  To vedenje je zelo funkcionalno, zelo podobno drugim skriptam za spletno sledenje, kot je npr. Google Analytics.
  Naš piškotek je piškotek 1. stranke in viden samo nam.

  Kaj zbira Munchkin?
  Na strani Munchkin samodejno zbira naslednje informacije:

  obiski strani,
  kliki na povezave,
  IP-naslov,
  napotitelj,
  ID našega piškotka.
  Če ne želite, da namestimo ta piškotek na vaš spletni brskalnik, se lahko odjavite s klikom na gumb »Odjava« spodaj.


  9. Kako varujemo vaše informacije

  Podjetje Schneider Electric in njegove hčerinske družbe so zavezane k izvajanju ustreznih tehničnih, fizičnih in organizacijskih ukrepov za zaščito osebnih podatkov svojih zaposlenih in strank pred nepooblaščenim dostopom, nezakonito obdelavo, nenamerno izgubo ali poškodovanjem ter nepooblaščenim uničenjem.

  Ponujamo uporabo varnega strežnika, ki vam zagotavlja oddajo naročil ali dostop do informacij o vašem računu.  Strežnik šifrira vaše informacije, preden nam jih pošljete. Izvajamo tudi ustrezne ukrepe za zagotavljanje ohranjanja varnosti, točnosti in posodobljenosti informacij, ki nam jih posredujete, ter za zagotavljanje, da te informacije hranimo samo tako dolgo, kot je to potrebno za namene, za katere se jih uporablja.
  Dostop do naših notranjih sistemov, ki hranijo osebne podatke, omejujemo na izbrano skupino pooblaščenih uporabnikov, ki imajo dostop do takih sistemov z uporabo edinstvenega uporabniškega imena in gesla. Dostop do osebnih podatkov je omejen in zagotovljen posameznikom za namen izvajanja njihovih delovnih obveznosti.

  Naša politika o dostopu tretjih oseb določa pravila glede vrst dostopa, ki se dodelijo tretjim osebam, v skladu z njihovimi potrebami in stopnjo varnosti, ki jo je treba zagotoviti. Ta politika velja za vse tretje osebe, ki zahtevajo dostop do sistemov, aplikacij, omrežnih naprav in storitev, in služi omejevanju tveganja nepooblaščenega dostopa do informacijskih sistemov podjetja Schneider Electric, tako da zagotavlja omejen dostop za določene potrebe.

  Vendar pa ne moremo zagotavljati varnosti kakršnih koli podatkov, ki nam jih posredujete, in sprejemate tveganje, povezano s spletno korespondenco in spletnimi nakupi. Za kateri koli nakup, ki ga opravite prek spletnih strani, veljajo pogoji, navedeni na straneh.

  10. Povezave do spletnih strani tretjih oseb

  Strani ali storitve podjetja Schneider Electric lahko vsebujejo povezave do aplikacij, produktov, storitev ali spletnih strani tretjih oseb iz praktičnih razlogov in za vašo informacijo. Če dostopate do teh povezav, boste zapustili stran podjetja Schneider Electric. Podjetje Schneider Electric ne nadzoruje teh spletnih strani tretjih oseb ali njihovih praks zasebnosti, ki se lahko razlikujejo od praks podjetja Schneider Electric. Ne potrjujemo in ne dajemo jamstev, povezanih s stranmi tretjih oseb. Osebni podatki, ki jih posredujete tem tretjim osebam ali ki jih te tretje osebe zbirajo, niso vključeni v izjavo o varstvu podatkov podjetja Schneider Electric. Priporočamo vam, da preberete politiko zasebnosti katere koli strani, ki jo uporabljate, preden dovolite zbiranje in uporabo vaših osebnih podatkov.

  Zagotavljamo lahko tudi povezave do družbenih medijev, ki vam omogočajo, da delite informacije z vašimi družbenimi omrežji in komunicirate s podjetjem Schneider Electric na različnih straneh družbenih medijev. Posledica vaše uporabe teh povezav bo morda zbiranje ali deljenje informacij o vas, odvisno od lastnosti. Priporočamo vam, da si ogledate politike zasebnosti in nastavitve na straneh družabnih medijev, s katerimi komunicirate, da se prepričate, da razumete, katere informacije lahko te strani zbirajo, uporabljajo in delijo.

  Če objavljate, komentirate, pokažete zanimanje ali delite osebne podatke, vključno s fotografijami, na katerem koli javnem forumu, družbenem omrežju, blogu ali drugem takem forumu, se morate zavedati, da lahko drugi uporabniki teh forumov berejo, gledajo, zbirajo ali uporabljajo katere koli osebne podatke, ki jih posredujete, in jih lahko uporabljajo, da stopijo z vami v stik, vam pošiljajo neželena sporočila ali uporabljajo za namene, nad katerimi niti vi, niti podjetje Schneider Electric nima nadzora. Podjetje Schneider Electric ni odgovorno za osebne podatke, za katere se odločite, da jih boste posredovali na teh forumih.

  11. Vaše pravice do dostopa

  Kot posameznik, na katerega se podatki nanašajo, lahko poizvedujete o naravi shranjenih ali obdelanih osebnih podatkov o vas pri katerem koli subjektu podjetja Schneider Electric. Prejeli boste dostop do vaših osebnih podatkov, ne glede na lokacijo obdelave in hrambe podatkov.
   
  Subjekt podjetja Schneider Electric, ki obdeluje take podatke, bo sodeloval pri zagotavljanju takega dostopa, bodisi neposredno bodisi prek lokalnega subjekta. Vse take zahteve za dostop lahko pošljete na naslov:
   
   Schneider Electric Data Privacy Officer
   35 rue Joseph Monier
   F- 92506 Rueil-Malmaison
   France
   Global-Data-Privacy@schneider-electric.com
   
  Če so vaši osebni podatki netočni ali nepopolni, lahko zahtevate njihovo spremembo.

  12. Sprememba te izjave o varstvu podatkov

  Podjetje Schneider Electric si pridržuje pravico do spremembe te izjave o varstvu podatkov, če je to potrebno npr. za zagotavljanje skladnosti s spremembami zakonov, predpisov, praks in postopkov podjetja Schneider Electric ali zahtev, ki jih predpisujejo organi za varstvo podatkov.

  V tem primeru bo podjetje Schneider Electric obvestilo kandidate Schneider Electric, stranke in druge osebe o kakršnih koli bistvenih spremembah te izjave o varstvu podatkov. Podjetje Schneider Electric bo objavilo vse spremembe na ustreznih notranjih in zunanjih spletnih straneh.

  Ta izjava in politike, omenjene v njej, niso namenjene za ustvarjanje in ne ustvarjajo nobenih pogodbenih ali drugih pravnih pravic.

  Zadnja posodobitev:  13. maj 2013
  Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.