• Default Alternative Text
    Prevzem nadzora nad delovanjem vodnega omrežja izven sistema SCADA

    Optimizacija omrežja

Privzeto spremenjeno besedilo

Izzivi

Gospodarske javne službe morajo biti učinkovite na način, na katerega upravljajo vodna omrežja. Toda tradicionalni sistemi SCADA so omejeni do točke, da podatki upravljavcem vode ne dovoljujejo razumevanja infrastrukture celotnega vodnega omrežja. Popolna vidnost zajema odvisnost od zunanjih oddelkov, kar ni učinkovito za kritične situacije, ki zahtevajo hiter reakcijski čas upravljavca in hitre odločitve.
Privzeto spremenjeno besedilo

Rešitve za optimizacijo omrežja

Sistem SCADA pomagamo preoblikovati v močno orodje za delovanje in sprejemanje odločitev za pripomočke za vodo.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.